Các bài viết về lĩnh vực: biện pháp khắc phục đau lưng trên

đau lưng trên

Đau lưng khi hít thở

Đau lưng khi hít thở thường là nguyên nhân của các vấn đề liên quan đến hệ thống cơ lưng trên. Khi đó các cơ lưng trên đặt gần sát vào phổi. Khi chúng ta hít vào, khí tràn vào phổi làm …