play  
display
back
play
next
refresh
00.00   /   00:00
    
 1. Chị Hoa lấy thuốc cho mẹ Thanh Hóa (Miền Bắc)

    
 2. Vợ chồng anh Hải Xuân Vũng Tàu chữa bệnh (Miền Nam)

    
 3. Anh Hiếu Hà Nội lấy thuốc cho bố (Miền Bắc)

    
 4. Bác Thiện Quận Tân Phú từ liệt không đi được đã chữa khỏi (Miền Nam)

    
 5. Chú Khánh ở Hải Phòng chữa thoát vị đĩa đệm (Miền Bắc)

    
 6. Chú Sơn ở Hà Nội chữa thoái hóa, thoát vị (Miền Bắc)

    
 7. Chị Duyên ở Huế chữa thoái hóa (Miền Trung)

    
 8. Bệnh nhân Cần Thơ chữa thoái hóa (Miền Nam)

    
 9. Chị Liễu ở Sài Gòn - Trò chuyện 1 (Miền Nam)

    
 10. Chị Liễu ở Sài Gòn - Trò chuyện 2 (Miền Nam)

    
 11. Anh Dũng Hà Nội lấy thuốc cho nhiều người (Miền Bắc)

    
 12. Anh Thế Hà Nội lấy thuốc cho vợ (Miền Bắc)

    
 13. Anh Thuận lấy thuốc cho mẹ đẻ và mẹ vợ (Miền Bắc)

    
 14. Bệnh nhân nữ chữa thoái hóa (Miền Bắc)

    
 15. Bệnh nhân Hải Dương chữa thoái hóa (Miền Bắc)

    
 16. Anh Dũng chữa thoái hóa cột sống (Miền Bắc)

    
 17. Anh Thanh Thường Tín Hà Nội lấy thuốc cho vợ (Miền Bắc)

    
 18. Anh Khánh Hà Nội lấy thuốc cho mẹ (Miền Bắc)

    
 19. Chị Dung quận 7 lấy thuốc cho mẹ (Miền Nam)

    
 20. Chị Liên ở Huế lấy thuốc cho con gái đi du học (Miền Trung)

    
 21. Anh Phú Tây Ninh chữa thoái hóa (Miền Nam)

    
 22. Bệnh nhân Phú Yên chữa thoái hóa (Miền Nam)

    
 23. Chi Mai ở Hà Nội chữa thoái hóa (Miền Nam)

    
 24. Chị Hương Hà Nội chữa thoái hóa (Miền Bắc)

    
 25. Anh Dũng Quận Bình Tân lấy thuốc cho ba mẹ (Miền Nam)

    
 26. Anh Bằng Sài Gòn lấy thuốc cho em (Miền Nam)

    
 27. Vợ chồng anh chị Thơ Sài Gòn chữa thoát vị đĩa đệm (Miền Nam)

    
 28. Chị Hiền chữa thoái hóa (Miền Bắc)

    
 29. Anh Tới Sài Gòn mua thuốc cho bà ngoại (Miền Nam)

    
 30. Anh Vũ Quận Bình Tân chữa khỏi thoái hóa (Miền Nam)

    
 31. Anh Thừa Quận 12 chữa thoát vị đĩa đệm (Miền Nam)

    
 32. Anh Ngọc Quận 5 Sài Gòn (Miền Nam)

    
 33. Anh Kỳ chữa thoát vị đĩa đệm (Miền Nam)

    
 34. Anh Cường Quận 7 chữa thoát vị đĩa đệm (Miền Nam)

    
 35. Anh Giang Quận 2 lấy thuốc cho bố

    
 36. Anh Hùng Đồng Nai chữa thoát vị đĩa đệm (Miền Nam)

    
 37. Chị Cường Quận Tân Bình chữa thoái hóa (Miền Nam)

    
 38. Vợ chồng anh Dũng Sài Gòn chữa thoát vị (Miền Nam)

    
 39. Anh Thế Quận 9 chữa thoát vị đĩa đệm cho mẹ (Miền Nam)

    
 40. Anh Hoa Big C Hà Nội chữa thoái hóa đốt sống cổ (Miền Bắc)

    
 41. Anh Quang Phủ Lý Hà Nam chữa thoái hóa đốt sống (Miền Bắc)

    
 42. Anh Vũ Ngọc Hòa ở Biên Hòa Đồng Nai chữa thoát vị đĩa đệm (Miền Nam)

    
 43. Anh Công ở Hưng Yên chữa thoái hóa đốt sống cổ (Miền Bắc)

    
 44. Chị Hoa ở quận 7 Sài Gòn chữa gai cột sống lưng (Miền Nam)

    
 45. Chị Thiệp và anh Đức ở Thái Bình chữa thoái hóa cột sống (Miền Bắc)

    
 46. Chị Lộc ở Yên Bái chữa thoái hóa đốt sống cổ (Miền Bắc)

    
 47. Con trai lấy thuốc cho mẹ Thúy ở Bình Dương (Miền Nam)

    
 48. Chị Thảo lấy chồng ở Quảng Nam chữa thoát vị đĩa đệm (Miền Trung)

    
 49. Chị Lý ở Thừa Thiên Huế chữa thoát vị đĩa đệm cổ và thoái hóa cột sống lưng (Miền Trung)

    
 50. Anh Nghị và ông thông gia ở Phú Thọ chữa thoái hóa đốt sống cổ (Miền Bắc)